PistenBully Green Tech är konstruerade för tufft arbete i svår terräng. Robusta dieselmotorer säkerställa tillförlitlig och ekonomisk drift, och den hydrostatiska driften möjliggör mycket hög komfort. Tack vare sitt extremt låga marktryck, kan Green Tech-maskiner användas även på känsliga underlag där hjulförsedda fordon inte kan användas. Maskinerna bygger på pistmaskiner som byggts och anpassats för sommardrift, bland annat genom helt omarbetat kylsystem, extra kylning på planetväxlar och möjlighet till AC i hytt.

Green Tech för våtmarksslåtter

Green Tech för schaktning

Green Tech för torvschaktning